Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၼ်ႈတီး

ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ(ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇတေႃႇဢေး ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20...

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ့်ၵႃးတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ့်ၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း သဵင်ႈငိုၼ်း သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆ့မႃး ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇတင်ႈၵဵတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆ့မၢႆရူတ့်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ သဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၢႆးၼႆ့တႄ့ လႅပ်ႈတေလႆႈပၼ်ၼမ်ထႅင်ႈၼႆတႄ့ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆ့ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈၼမ်ႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉႁႅင်ႈ   ၵူၼ်းသင်ႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉၼမ်မႃးလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၵေႃႈ ၸဵဝ်းႁႅင်ႈၼႃႇ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူႇပၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းမႃႇသႃႇပၢင်ၸႃ့လင်ၼိုင်ႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း လႄႈၶိူင်ႈလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႈပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

 TYO လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးယၢၼ်ႁိူၼ်း သွၼ်ပၼ်လၢႆး ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်

ၸုမ်း TYO(Tai Youth Organization)  လႄႈတင်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ( Maesa Thai Food )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေမီးဝႆႉတၢင်ႇဝဵင်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်  ၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ထႆးၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 17/12/2022...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်းၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၸွမ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း)...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးၵႃးလူင်ယဵပ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ရူတ်ႉၵႃးလူင် မႃးတင်းလင်သေ ယဵပ်ႇၺႃးလႄႈတၢႆထင်တီႈ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵွပ်ႈလင်ပေႃႈမၼ်း၊ ၽွင်းပေႃႈမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵႃးလူင်မႃးတင်းလင်ဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းလႄႈယဵပ်ႇသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢေးသႃႇယႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈမၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈမႃးမွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉမၼ်းဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇသမ်ႉ ၵွပ်ႈၶီႇၸွမ်းတင်းလင်သုတ်း။  ၽွင်းထိုင်တီႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈ တၢင်းလူင်းလွႆတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတၢင်းလူင်းလွႆ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပိၼ်ႈတီႈ လွႆသပႄႇသျႄႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႁေႃႈဝႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – တူၼ်ႈတီး

ၸွမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - တူၼ်ႈတီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ဢေးတႃႇယႃႇ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇတီႈပွၵ်ႉထူင်းၽူဝ်ႇ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ မၼ်းၸၢႆး တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇ 3 ၵမ်းၵူၺ်း။ ပေႃးၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉတၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉတၢင်ႇၵႃးသိုၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းယၢမ်းတႃႇၵွင်ႉၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်ၶိူင်ႈယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်၊ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃး။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ သွၵ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းယၢမ်း၊ ပုင်းၾႆးႁွႆႈၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေပွႆႇလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼႆႉ  - ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယၢမ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ ၶဝ်တႄႇတီႉၺွပ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးၼႄးဝႃႈ လဵၼ်ႈယၢမ်း ၊ ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇ မၢင်တီႈၶၼ်သုင်  

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မၢင်တီႈမၢင်လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း   1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး ၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈမီး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ - ၵဵင်းတွင်း - မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 –...

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉ

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ၊ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းၾႆးၾႃႉ ပႃးၸဵမ် မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁုင်မိုဝ်ႉ။ ပီ 2022 ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉ ၼႆႉမႃး ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလိူဝ်ၵူႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉၾႆးမွတ်ႇသေ...

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  ၊ ႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၵႂႃႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈ...

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၸွႆႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 5,000 ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၵႃႈၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး ထိုင် 5,500 ပျႃး   သင်ႇသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img