Tuesday, October 3, 2023

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ (တူၼ်ႈတီး )  ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း  

Must read

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လမ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းလိူတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ႁၢႆၵၼ်ပေႇၸႂ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁၢႆၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ႁၢႆၼမ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉ 3 လႄႈတင်း ပွၵ်ႉ 10 , 11 ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ႁၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းမၼ်းဢေႃႈ”  –  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼႆႉ ႁႃလၵ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆႁူၵႆတႃၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင် ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းဝၢင်းယေး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၵႆႉၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းလပ်း မွၵ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းပၢႆပၢႆ မွၵ်ႈႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၽၵ်းတူၶတ်းသေႃးဝႆႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းဝႃႈ ယႃႉၽၵ်းတူသေယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ တူၺ်းၶိုၼ်း ၼႂ်း CCTV ၵေႃႈ ႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉလႄႈႁၢႆၼႆၵွႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် ၽႂ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ   ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ် ႁတ်းသွၵ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈၼႆႈသမ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလူး။ ပေႃးၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းၼႆ ၶႅၼ်းမႅၼ်ႈၸႂ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶတ်းသေႃးဝႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈ။ ဢၼ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးၶတ်းသေႃးၼႆ ႁႂ်ႈၶတ်းတင်းၼွၵ်ႈ တင်းၼႂ်းပႃး သိုဝ်ႉသေႃး ၸႃႉလီမၼ်းၸႂ်ႉၼႆ တေလီဢေႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ၶီႈလၵ်ႉတိုၼ်းတေၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ” -ဝႃႈၼႆ။

 ဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းမႂ်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇတင်ႈမႂ်ႇၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းတၢၼ်းသူၺ်ႇ ၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉၽွင်းငမ်းမိူင်း။ ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းပဵၼ်ဝဵင်းမႄးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ မီးႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းမႂ်ႇဢၼ်မီးတႃႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း/ၵုၼ်ႇလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈလႅၼ်ႈလူင်း မိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတူင်ႈပဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇသဝ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်ႈဢႄႇၵူၺ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း