Saturday, May 25, 2024

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ့်ၵႃးတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ့်ၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း သဵင်ႈငိုၼ်း သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆ့မႃး ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇတင်ႈၵဵတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆ့မၢႆရူတ့်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ သဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၢႆးၼႆ့တႄ့ လႅပ်ႈတေလႆႈပၼ်ၼမ်ထႅင်ႈၼႆတႄ့ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆ့ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈႁၼ်ၶဝ် တင်ႈၵိၵ့်လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃး( မော်တော်ပီကယ်ရုံး) ၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆ့ၵေႃႈ တိုၵ့်လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းယူႇၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆးႁၼ် ရူတ့်ၵႃး ဢၼ်ၶဝ်ၺွပ်းဝႆ့ မီးမွၵ်ႈ 20 လမ်းပၢႆၼႆ့ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ(ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (ကညန)) ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉ(ဢၼ်ၾၢႆႇလုမ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ)ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတႃႇႁဵတ်းမႂ်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇလုမ်းၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ်သေ ၶၢႆႉဝၼ်းၶၢႆႉၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇလႅၵ်ႈ ပၢႆ့ မၢႆရူတ့်ၵႃးၼႆ တေလႆႈၵႂႃႇပႂ့်တင်းဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼႆ မွၵ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၸင်ႇလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ့်ၼၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီး ပၢႆ့ မၢႆရူတ့်ၵႃးသေႁေႃႈသမ့် ၶဝ်တေၺွပ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင့်ၼႆၼႆ့ ၶဝ်ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းဢေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၶဝ်မၵ်းဝႆႉၼႆ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းႁေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၺႃးယိုတ်းသိမ်းဝႂ်ရူတ်ႉၵႃးထႅင်ႈၼႆဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆ့ တီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ့်ၵႃးၶဝ်ပႂ့်ၵူတ်ႇထတ်းၼႆ့ မီးယူႇလၢႆလၢႆတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼႃႈလုမ်း ၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႂ်၊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇၸူးဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလႂ်၊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇၸူး ၸႄႈဝဵင်းၽႄ ၵျွၵ့်တလူင်းလႂ် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶွႆႈသီႇယႅၵ်ႈ (ဝါးပြားလမ်းဆုံ) ၸိူဝ်းၼႆ့။ ၼႆ့ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈရူတ့်ၸဝ်ႈၵႃး မႆႈၸႂ် မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း