Tuesday, November 29, 2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်းၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၸွမ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း) တီႈပၢင်ႇဢဝုၺ်ႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸၢင်ႈၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး ၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးၼမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆး မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း 1 ၵေႃႉ 5,000 ပျႃး။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး 1 ၵေႃႉလႂ် 10,000 ပျႃး။ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွႆးၶဝ်ၵိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်လႄႈ ဝၼ်းပိၵ်ႉပၢင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ၶဝ်ပိုတ်ႇပၢင်ဢမ်ႇႁၼ် မီးၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသင်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵေႃႈမီးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢိတ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ လၢႆလုၵ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-9/11/2022 ။ ၵူႈပီ မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇသုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ တေၸတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ၶိုၼ်း 10 ဝၼ်း။ တေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ် ပွႆးၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵၢင် ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလုၵ်ႈ။  တေမီးသူးရၢင်းဝလ်း တွၼ်ႈထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေ  ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူႇတူၼ်ႈၵထိၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ။  

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈ တီးၼႆႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢမ်တူၼ်ႈၵထိၼ်သေ လဵပ်ႈဝဵင်းၵူၼ်းပေႃးၶွၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီး 3 ပီ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႉၽႂ်ပွၵ်ႉမၼ်း    ႁဵတ်းတူၼ်ႈၵထိၼ် ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၽႂ်မၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပႆႇသုၵ်ႉသၵ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇလိူင်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းသွင် မႃးၸိုင် ၸဵမ်ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူႈပွၵ်ႉလႄႈ ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းတူၼ်ႈၵထိၼ် မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ လဵပ်ႈဝဵင်း ၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း