Monday, July 15, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးၵႃးလူင်ယဵပ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ရူတ်ႉၵႃးလူင် မႃးတင်းလင်သေ ယဵပ်ႇၺႃးလႄႈတၢႆထင်တီႈ။

 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵွပ်ႈလင်ပေႃႈမၼ်း၊ ၽွင်းပေႃႈမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵႃးလူင်မႃးတင်းလင်ဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းလႄႈယဵပ်ႇသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းဢေးသႃႇယႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈမၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈမႃးမွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉမၼ်းဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇသမ်ႉ ၵွပ်ႈၶီႇၸွမ်းတင်းလင်သုတ်း။  ၽွင်းထိုင်တီႈ သီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင်တီႈၼိုင်ႈ ပေႃႈမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉသုတ်းၼၼ်ႉသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ။ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆးမႃးတၢင်းလင်ၶဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းလႄႈ ယဵပ်ႇသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ။ ”-ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးၵႃးတၢင်ႇသၢႆးယဵပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ တူၼ်ႈတီး

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သီႇယႅၵ်ႈ  တီႈဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉရူတ်ႉၵႃး ပေႃးမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၶိုၼ်ႈလုမ်း လူင်းလုမ်း  ယိင်ႈၶႅၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၾၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႃႇသေႇ- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉဝဵင်းမႂ်ႇဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉၾ်ႉၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ။  မီးႁူင်းၸၢၵ်ႈလၢႆႈတီႈ မီးၵိၵ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ၸၼ်ႉၸွမ် (နည်းပညာ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ မီးၼႂ်းဢေးသႃႇယႃႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း