Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 7/8/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူၼ်ၼင်ႇ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၊ ပၢင်လႃႈ (ပၢင်းတရ) ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းပျူႇၸေႃးထီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပျူႇၸေႃးထီးၶဝ် ပႃးၵွင်ႈၵေႃႉလဝ်းသေ ၵႂႃႇႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆတီႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း PDF ၼႆသေ ၺွပ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ် PDF ၼႆသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းတင်းႁိူၼ်း ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၸုမ်းပျူႇၸေႃးထီးၶဝ် တင်ႈၸႂ် မၢပ်ႇၼႄးသေ ႁဵတ်းဢေႃႈ။ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ မီး 4 ၵေႃႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်  ဢဝ်မႆႉဢိုတ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄဝႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လႃႈၵေႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်းဢႃယု 20 ၵမ်ႈၼမ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းထၼု ၽွတ်ႈၸုမ်း DPLF သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ။ ၸိူဝ်းဢၼ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၺႃးတီႉၺွပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း DPLA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယိုတ်းမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၊ ပၢင်လႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉငၢႆႈ ၵတ်းယဵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း