Wednesday, March 22, 2023

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇ မၢင်တီႈၶၼ်သုင်  

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မၢင်တီႈမၢင်လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း   1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး ၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈမီး ။

Photo Credit to TGI youth -ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ၵဵင်းတွင်း – မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 – 2,800 ပျႃး။ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ – မိူင်းတူၼ် သမ်ႉ 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး။ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 – 2,900 ပျႃး  ။

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ လူင်းၵေႃႈ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၵူၺ်း ယၢမ်း လူတ်းလူင်းၼႆႉထိုင် 2,000 – 2,200 ပျႃး။ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းပႃႈတႂ်ႈ 2,000 ပျႃးသေပွၵ်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းပဵၼ် 2,800 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ထႆသူၼ်ၼႃးၵၼ်လႄႈ ၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉ သႂ်ႇၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းမၢင်ႁၢၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၼႆသေ ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းပၼ်ၵေႃႈမီး။ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ၵႃႈယႂ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် လႆႈၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ သႂ်ႇႁႂ်ႈလႆႈ   ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ ၶၢႆၵႃႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈႁႃသိုဝ်ႉသႂ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇသိုဝ်ႉ သမ်ႉလူဝ်ႇၸႂ်ႉ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ 1 လိတ်ႊ 2,700 – 2,900 ပျႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းလၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈ ပိၵ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း 103 ၵူၺ်းပိုတ်ႇၶၢႆယၢမ်းၸဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင် 11 မူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။     ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵႆဝဵင်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2022 ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း သႂ်ႇ/ၶၢႆပၼ် 3,000 ပျႃး၊ ၵႃးသမ်ႉ 1 လမ်း ၶၢႆပၼ် 10,000 ပျႃးၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉၵႆ လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၸွမ်းၵဵၵ်ႉၼမ်လႄႈ  ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈသီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်ႇ ဢဝ်မႃးၵႆ တီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ ၸွမ်းၵဵၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႅတ်ႈႁႅင်း ပၼ်ၶွၼ်ႇၼမ်။ တီႈႁၢၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းတႃႇၶၢႆ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶၢႆတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သုမ်းၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ။ ၵႃႈၶွၼ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ငိုၼ်းလိူၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈ ပၼ်မူတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁဵတ်းဢေႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ၵမ်ႈၼမ် လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း