Friday, June 14, 2024

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵဵပ်းၵႃႈၵိုတ်း/ၸွတ်ႇရူတ်ႉၵႃးတီႈၵၢတ်ႇ/ ၸွမ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇ

Must read

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ  ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၸွတ်ႇဝႆႉတီႈ ၵၢတ်ႇတီႈသႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငွၼ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈ ၸွမ်းၵဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း  ပႆႇတူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵဵပ်း ၵႃႈၸွတ်ႇရူတ်ႉၵႃးတီႈၵၢတ်ႇတီႈပွႆး ရူတ်ႉၵႃးယႂ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်း 500 ပျႃး ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 300 ပျႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 200 ပျႃး လႄႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇ 1 လမ်း 100 ပျႃး။

- Subscription -

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵႃႈၸွတ်ႇရူတ်ႉၵေႃႈလႆႈပၼ်ၼမ်မႃး 2-3 ပုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢႃယု 30 ပီ ၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပေႃးၸီႇပိၼ်ႇ (ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ) မႃးၵဵပ်းၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ဝႂ်တတ်းငိုၼ်းဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈၵဵပ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵဵပ်းသေ ဝႂ်တတ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း ၵဵပ်းထိုင် 400-500 ၵေႃႈမီး။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၊ ၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈၵမ်း ၵဵပ်း 400-500 တိၵ်းတိၵ်းၼႆတႄႉ မၼ်းပႆႇၶူပ်းငၢမ်ႇၶႃႈလႄႇၼေႃ ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈ ရူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်း တေလႆႈပၼ်ၵႃႈၸွတ်ႇရူတ်ႉ 100 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈလူင်းၵဵပ်းမႃး ၶႂ်ႈၵဵပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈၵဵပ်း၊ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသင်။ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းၸွတ်ႇရူတ်ႉလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၶႂ်ႈၵဵပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵဵပ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း 3 မိုၼ်ႇထိုင် 5 မိုၼ်ႇပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉထတ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း ။ ပေႃးဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉ ၊ ဢမ်ႇမီးၶႅပ်းမၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိုင် ၵဵပ်းငိုၼ်းထိုင် 2 မိုၼ်ႇပျႃး။ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း