Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပူင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈလုမ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တႄႇပူင်သွၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2019...

ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၶွင်ၼၢင်းယိင်း မႄႈႁိူၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်း ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈတႆး ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ) တင်း တေႃႇၺူဝ်ႇၺူဝ်ႇလိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ ႁိုဝ် မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉသုတ်ႇၺႃးဢၢႆလူမ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်။ မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလႆႈယူႇလႄႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇပေႃးၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉသူၼ်ၸႂ်မႃးတႄႉတႄႉ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်မႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတိုဝ်ယႃႈယႃ (ၵိၼ်ယႃႈယႃဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉ) မႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇ၊...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ(တူၵ့်ၵူၺ်း) ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇတႃႇသေႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 01/01 /2019- 21/02/2019 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ႁူပ့်ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ 46,648 ၵေႃ့ ဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇမီး 4 ၵေႃ့ တေလႆႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ့်မႃး ဝႃႈၼႆ ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၼႆ့...

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၽႄႈၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 15 ပီ လူင်းတႂ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ဢႆၶေႃးၸဵပ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 လိူင်ႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢႆ၊ ၶေႃးၸဵပ်း၊ သူပ်းၸဵပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ် လႆႈၸပ်း တၢင်းပဵၼ်သေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႇတႃႇဝုၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈပွတ်ႇမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းပွတ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ မေႃယႃၶဝ် လႆႈၽႃႇတတ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၵ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈ မႃ ၊ မႅဝ်း

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလဵင်ႉမႅဝ်း၊ မႃလႄႈ သတ်းမီးၶူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်း လဵင်ႉမႃ၊ မႅဝ်း ႁွပ်ႇမႃ၊ မႅဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မႅဝ်းမၢင်တူဝ်မီးႁွႆးၸဵပ်းဝႆႉၸွမ်းတူဝ် ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း Microsporum canis...

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၵူၼ်းပႃႇသႃလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈတူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီ၊ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်၊ ၊တၢင်းပဵၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်း ၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼၢင်းသႅင်ဢုင်ႇ ၽူႈပၼ်ပၢင်သွၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 45 ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 8,200 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 45 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသေႃႇလိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်၊ တႃႈၵုင်ႈ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈမေႃယႃလူင် တႃႇႁၵ်ႉသႃယူတ်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း

ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးမေႃယႃလူင် တႃႇႁၵ်ႉသႃၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယိင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မေႃယႃလူင် တီႈႁူင်းယႃၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃး။ တေႃႈလဵဝ် မီးဝႆႉၵႅမ်မေႃယႃလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈတေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ/...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ မႄႈမၢၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႊလိူဝ်ႊ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ပီ လူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ(ပုမ်ယႂ်ႇ) တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ပီလူင်းတႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ (ပုမ်ယႂ်ႇ)၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Royal Taungyi Hotel၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ႁွင်ႈယႃ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇပၼ် ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလုၵ်းၵၢၼ်းတင်း ၸူင်လဝ်းၵေႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃလူင်...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေ  ၸပ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ สสจ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၸပ်းၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃးႁိမ်းႁွမ်းတီႈယူႇသဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးယုင်း ၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၶၢင်ႉၶင် ဢၼ်ယုင်းၸၢင်ႈၶႆႇၽႄႈ။ မေႃယႃလူင် ၽူႊရီႊဝၼ်ႊ ၶျူၵ်ႊၵိူတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽႃႇတတ်း ယူတ်းယႃတူဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇ တတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ။ ၸၢႆးသိူဝ်တႆး ၽူႈလုမ်းလႃးၸွႆႈထႅမ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း