Sunday, July 14, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၶႄႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ။

Photo Credit to MOFA- ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်း ၽွင်းတၢင်(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 3/2/2020

ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ  ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတင်း ၼၢင်းလီႊသႅဝ်ႊယႅၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)  လုမ်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေထိုင်တီႈတၢႆႁၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။  တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွမ်ႉတႃႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၶႄႇ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပႃးလွင်ႈ တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈလီ ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ-မၢၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢုပ်ႇၼေပႃးငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  သျီႊၵျိၼ်ႊၽိင်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  3/2/2020 ဝႃႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ပွတ်ႇၵႂ်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမၢၼ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ မီးလၢႆးတၢင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶိုတ်း ၵၢပ်ႈတႃႇတေယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ တေႁႄႉ ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလႆႈၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉယူႇ။    ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းမိူင်းၶႄႇ တႃႇႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၽႄႈၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ထူပ်းၽူႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆ တိုၵ်ႉမီးဢၼ်ဝႃႈၸၢဝ်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးၸွမ်းၶိူင်ႈမိၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ၼၼ်ႉၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႆႇမီးၸၢၵ်ႈဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူတ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Ref;MOFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း