Saturday, June 15, 2024

ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မႃးႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈၵၢင်ဝဵင်း

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် မႃးဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၵၢင်ဝဵင်း မိူၼ်ၶိုၼ်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ ၼဝတ ၽွင်းငမ်းလီလီ ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈ။

Photo: တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ၽွင်းလူင်တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် မႃးႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် 27/4/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း လႄႈတင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸၼ်ၸိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃးထိုင်ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ  ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈ ၵႂႃႇၵူႈႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵေႃႈ ၺႃးၶၢၼ်းႁွင်ႉလႄႈ ၵႃႈလႆႈမႃးႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၊ ဢမ်ႇမႃးဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ လႆႈၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈယႃၼႄ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ၼႃႈၵျွင်းၽြႃးလူင်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈၵၢတ်ႇလူင်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ၽွင်းလူင်တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် မႃးႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် 27/4/2022

  ၽွင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးလႄႈ ၼၢႆးၽွင်းလူင်တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မႃးထိုင်ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉ  ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပေႃးၼႅၼ်ႈၼႃ တဵမ်ဝဵင်းၵႂႃႇမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 လမ်း။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ တဵမ်လူင်ၵႂႃႇမူတ်း ယိပ်းပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉသေ ပႂ်ႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ပႃးၵႃး ၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မႃးႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ပတ်းၽဵဝ်ႈ ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈယႃ ၼႄယူႇၸွမ်းၶၢင်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼဢၽ ၼဝတ ၊  ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈ လႆႈတႃတီႈၵူၼ်းလူင်  ။   သမ်ႉၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမႃးတုၵ်ႉၶ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်းၵူၺ်း။ မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇလီလီ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “မိူၼ်ပၢၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းလီလီယဝ်ႉၶႃႈ။ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်မႃးၼႆ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉလႅတ်ႈမႆႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇ ၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈၵႃႈလႆႈၵႂႃႇ။    သင်ဢမ်ႇၵႂႃႇသမ်ႉၺႃးတၢမ်ႇ ။ ႁဝ်းၶႃႈဢိမ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ ပၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပွၵ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်း သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ  တိုၼ်းတေထွၼ်ႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ၊ တိုၼ်းတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇသူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆးၽွင်းလူင်မႃးဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မႃးႁဵတ်းသင်တႄႉတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃးလဵပ်ႈဝဵင်းသေၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇမႃးတူၺ်းလွင်ႈယူႇလီ/တုၵ်ႉၵိၼ်းသင်၊ ယူႇလၢႆလၢႆဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶ ၸွမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း