Wednesday, March 22, 2023

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

Must read

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉ/ ဢိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။

Photo by – Thet Khine Min/ ၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်း

ဝၼ်းတီႈ 30/1/2020 လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တီႈပႃၶီး၊ BP1၊ ၼမ်ႉယွၼ်း၊ လၵ်းတႅင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆးလႄႈ တႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းႁၢမ်ႈႁႄႉဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တၢင်းမိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇ 14 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတႆး ၵူၼ်းၵႃႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၢင်းလၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈ ပႃၶီးၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇသင်ႇႁႂ်ႈဢိုတ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ တီႈလၢၼ်ႇ PB 1 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ BP1 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဢိုတ်းၶႃႈ၊ ပိုတ်ႇယူႇၶႃႈ။ တၢင်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ပႆႇသင်ႇလူင်းႁႂ်ႈဢိုတ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်း ၼႃးၵွင်းမူး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်တႄႉ ပိူၼ်ႈဢိုတ်းၼႆ တၢင်းႁဝ်းတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးယူႇ 14 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ။ တႃႇ 9 ၵေႃႉ တႄႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Google Map/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

ၸၢႆးတိပ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လၢၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ၶႂ်ႈဝႃႈ ဢိုတ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၺ်း ပႆႇဢိုတ်း။ သင်ဢိုတ်းၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈလၢၼ်ႇၾင်ႇ ထႆးၶဝ်တႄႉ ဢဝ်မေႃယႃမႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈလၢၼ်ႇၵမ်းလဵဝ်။ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိုင် ၶဝ်တေ ယႃပၼ်တီႈၼၼ်ႈသေၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊ ၼႃႊ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 9,816 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 213 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းၼမ်သေပိူၼ်ႈ မိူင်းၶႄႇ မီးၵႂႃႇ 9,692 ၵေႃႉ။ တၢႆ 213 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းၸပ်းၼမ်ထီႉသွင်သမ်ႉ မိူင်းထႆးတင်း မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း