Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃလူင်...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေ  ၸပ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ สสจ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၸပ်းၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃးႁိမ်းႁွမ်းတီႈယူႇသဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးယုင်း ၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၶၢင်ႉၶင် ဢၼ်ယုင်းၸၢင်ႈၶႆႇၽႄႈ။ မေႃယႃလူင် ၽူႊရီႊဝၼ်ႊ ၶျူၵ်ႊၵိူတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽႃႇတတ်း ယူတ်းယႃတူဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇ တတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ။ ၸၢႆးသိူဝ်တႆး ၽူႈလုမ်းလႃးၸွႆႈထႅမ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-06/04/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ(Sukumvit Hospital) ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး။ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် တပ်း၊...

မေႃၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း၊ တႂ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် လႄႈ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ (Sukumvit Hospital) ဝဵင်းလူင်...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၸိုင်ႈတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈ

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၸိုင်ႈတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး 8 တူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ။...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း လီႇသူးႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႇသူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ။ ဝၼ်းတီႈ 21 – 25/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႇသူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇသပေႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မီးၸမ် 50 ၵေႃႉ...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21-23/02/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ CSOs /NGOs/ INGOs ဢိၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်း၊ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းတင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်မိုဝ်းတင်းမေႃယႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႅၼ်း B တင်း C ပွတ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃDr. ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵူႈမိူင်းမိူင်း – ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇႁွင်ႈယႃႈယႃ Clinic ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇႁွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃ Clinic ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိူဝ်ႈတူၺ်းလွမ်လႄႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27 /11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSDF ၊ IRC ၊ RELIEF International ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO တင်းမေႃယႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶၢင်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO သၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇ လီၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႅၼ်း B တင်း C ပွတ်းထုင်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶၢင် ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12 /11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းၽွင်ႊတေႊ သျိၼ်ႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တင်းမေႃယႃၸၢႆးၼေႃႇမိူင်းသေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း