Monday, May 29, 2023

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵူႈမိူင်းမိူင်း – ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇႁွင်ႈယႃႈယႃ Clinic ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇႁွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃ Clinic ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိူဝ်ႈတူၺ်းလွမ်လႄႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 27 /11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSDF ၊ IRC ၊ RELIEF International ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃ Clinic တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်းဢုၼ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ မီးၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇႁူင်းယႃ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းသႅင်မူၼ်း ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉႁွင်ႈယႃႈယႃယဝ်ႉ ပေႃးယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃသေၵမ်း ၊ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ ယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင် ပဵၼ်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇႁႃယႃၵမ်းလဵဝ် ” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃၼႆႉ ပိုတ်ႇဝၼ်းၸၼ် ထိုင် ဝၼ်းသုၵ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 -17:00 မီးယႃႈယႃ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၼ် (ဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်) ပေႃးမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸိုင် တေၵပ်းသၢၼ်သူင်ႇ ၸူးႁူင်းယႃလူင် ယင်းၸွႆႈပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးၸုမ်းမေႃယႃလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွင်ႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်၊ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း၊ လွင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃ ဢၼ်ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မီး 3 တီႈမိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ပိုတ်ႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼိဝ်ႉၸႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ပိုတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸတ်း ပွႆးပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

Photo: SSDF

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း