Thursday, February 9, 2023

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽႃႇတတ်း ယူတ်းယႃတူဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇ တတ်းတႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ။

ၸၢႆးသိူဝ်တႆး ၽူႈလုမ်းလႃးၸွႆႈထႅမ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ပီႈသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈႁွင်ႈၽႃႇတတ်း တၢင်းႁိုင်ၽႃႇတတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။ လႆႈၼွၼ်းႁွင်ႈ ICU ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၽႃႇတတ်းယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ လီၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၼ်ပီႈသၢႆမၢဝ်းႁဝ်း မိုဝ်း/ၶႂႃၵေႃႈယုၵ်ႉ လႆႈတူင်ႉ ၼိုင် လႆႈယဝ်ႉ။ တေလႆႈဝႃႈ ၶႅၼ်းမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းတီႈတႂ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တီႈတႂ်မီးတွမ်ႇမဵတ်ႉႁိၼ် 2 တွမ်ႇသေ လႆႈၽႃႇတတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၼမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉဢဵၼ်လႄႈ သဵင်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသိူဝ်တႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တေလူင်းႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ ပီႈသၢႆမၢဝ်းၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ ၶႅၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးဝႆးၵေႃႈ လဵပ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈယူႇႁူင်းယႃႁိုင်၊ သင်ဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၸိုင် တေသိုပ်ႇယူတ်းယႃ ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ ၸင်ႇတေလူင်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ် ဝိတ်ႉ(Sukumvit Hospital) ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် တပ်း၊ တႂ်၊ သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ်လႄႈ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပႃႉၶႅင်ႇ ပႃးၼၢင်းဢေးၸဵင်ႇ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1949 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 18 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈၵိူတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တႄႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃး ၽွင်းပီ ၶရိတ်ႉ 1960 ပီပၢႆမႃး။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 6 ၵေႃႉ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း၊ ၸၢႆးသၢမ်၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း၊ ၸၢႆးလႅင်း သႂ်လႄႈ ၼၢင်းတဵင်းႁၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း