Saturday, December 2, 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇ ထူၺ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဢူးၽူဝ်းတွင်ႇတင်း ၼၢင်းတိၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၢႆးသမ်းၶဵမ်ယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 6 ၸူဝ်ႈမူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်း ယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈပၼ် တၢင်းပဵၼ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉ ယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ယူႇတီႈၼၢင်းယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇထူၺ်း လႆႈႁပ်ႉသမ်းၶႅမ်ႁႄႉၵင်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်း 11 မူင်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:45 မူင်း လိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းသမ်ႉမဝ်းလႄႈ လႆႈၼမ်း ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ယူႇတီႈႁူင်းယႃ ပၢင်လွင်းလႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇ ၵႂႃႇယႃတီႈတူၼ်ႈတီး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼဝႆႉတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၸဵမ်ပိုင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ၽွင်းသမ်းယႃႈယႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း လိူတ်ႈ(ႁူဝ်လိူၼ်) မႃးၼႆ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇထူၺ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၽွင်းလွင်း(ပွင်းလွင်း) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း တၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇ တေႃႇ မႃးယူႇႁူင်ႁဵၼ်း(နတလ) ပူၵ်းပွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းပၢင်လွင်း။

ဝၼ်းလဵဝ် ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:45 မူင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 6 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈၼႆႉသေ မဝ်း လႆႈၼမ်းတူဝ်သူင်ႇၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇ ထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 2 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း