Wednesday, April 24, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO တင်းမေႃယႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶၢင်

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO သၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇ လီၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႅၼ်း B တင်း C ပွတ်းထုင်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶၢင် ။

ဝၼ်းတီႈ 11-12 /11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းၽွင်ႊတေႊ သျိၼ်ႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တင်းမေႃယႃၸၢႆးၼေႃႇမိူင်းသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B/C ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ ။

- Subscription -

Dr. ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈသမ်း ယႃႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းသေၵေႃႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸိုင် ယႃႇပေၵူဝ်ၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၵူၺ်းၼႃႇလူဝ်ႇႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃၸွမ်ၼင်ႇမေႃယႃသင်ႇၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွၼ်း တႃႇ 50 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉ လွႆႁူဝ်သိူဝ် 9 ဝၢၼ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁီး၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ ၊ဝၢၼ်ႈသွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵူတ်ႉလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ 200 ပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်တႆး TYOလႄႈ Dr. ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႅၼ်း B/C လႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ သွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းသေသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း 129 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း