Saturday, December 2, 2023

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။

ဝၼ်းတီႈ 21-23/02/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ CSOs /NGOs/ INGOs ဢိၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 230 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈ ယူတ်းယႃ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈထိုင်၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ႁွင်ႈယႃၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းႁႂ်ႈၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ၼၢင်းသႅင်မူၼ်း ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSDF လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၼမ်မႃး၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းတေႁႃလၢႆး ယူတ်းယႃမိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ်လႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်တၢင်းႁူႉၼၼ်ႉၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း