Thursday, June 20, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၸိုင်ႈတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈ

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၸိုင်ႈတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး 8 တူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း။

ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ – ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမႆၢ ထမ်မသႃမိ ႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး

ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ။ ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ၽႄႈ သႃသၼႃ၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်သွၼ် ႁဵၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇတေႇသၼႃႇပွၼ်ႈထမ်း ႁေႃႈတြႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ 6 ၸဝ်ႈလႄႈတင်း သင်ၶၸဝ်ႈတႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၸဝ်ႈ။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ – သင်ၶၸဝ်ႈမိူဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈၸၼ့်ၸွမ်ပုတ့်ထ မိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼၼ်ႉ မီး 17 တူၼ်။

ၸဝ်ႈၶူး ၸၼ်ႇတိမႃႇ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်ပုတ်ႉထသေ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 8 တူၼ် ။ တၢင်ႇၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းလူႇသေ သူင်ႇယိုၼ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ်ၵႂႃႇတမ်ႈတီႈဝတ်ႉၽႂ်မၼ်း။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်တႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိသင်ႇသွၼ် ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၸႂ်ပီႇတိ ၸူမ်းသိူဝ်းတေႃႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃ ဢၢမ်းၶွႆၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။
ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ် –
1-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၵေႃးသိယ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပထမတွင်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
2- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
3- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ တိူၵ်ႈ သွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉၼီႇ မိူင်းသွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ
4-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ သုၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ၵျွင်း ႁေႃၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
5-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၵုၼဝၼ်ႇသႃႉ လင်ႇၵႃႇရ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ၸူႇလႃႇမၼိ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီ၊
6- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ သေႃးၽိတ ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈလႃႉၵျီႇၼွႆႉ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ႇ
7- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ဝိသုတိၺႃႇၼ ၵျွင်းႁေႃၶမ်း ၽေႃးထိ မိူင်းမၢဝ်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ် ၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ။
8- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ဝၼ်ၼိတ ၵျွင်းပေႃးထိသီႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈတိူဝ်ႇႁူင် ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူးၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပႃး 17 တူၼ်။
ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဢၼ်လႆႈၸုမ်ႈၶူး ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပရိယတ်ႉတိ မီး 7 ၸဝ်ႈ –
1- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၵေႃးသိယ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပထမတွင်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢႅၵ်ႉ ၵ မႁႃပၼ်ႇတိတ။
2- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ထမ်မၵထိၵ ပႁုၸၼ ႁိတၻရ၊
3- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၵျွၵ်ႉၼီႇ မိူင်းသွၵ်ႇ၊ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢႅၵ်ႉၵမႁႃ ၵၼ်ႇထ ဝႃၸၵ ပၼ်ႇတိတ၊
4-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ သုၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိ ၵျွင်း ႁေႃၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မႁႃၵၼ်ႇထဝႃၸၵပၼ်ႇတိတ ဝႃႈၼႆ။
5- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၸႃႇၼေယ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃသၼႃ ပရိယတ်ႉတိ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။
6- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၵတ်ႉသပ ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မႃႇၸရိယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊
7- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ပၺႃၸေႃးတ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သၢမ်ၸဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး ၵၼ်ႇထဝႃၸၵ ပၼ်ႇတိတ။

ၸုမ်ႈၶူးၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃသၼႃသမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉ 3 ၸဝ်ႈ –
1-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၼၼ်ႇတႃႇ ၸရိယ ၵျွင်းတၵ်ႉၶိၼႃႇရူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးဢၽိတတ်ႉ ဢႅၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မ ၸေႃးတိၵ။
2-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၵုၼဝၼ်ႇသႃႉ လင်ႇၵႃႇရ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ၸူႇလႃႇမၼိ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢႅၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵ ၻၸ၊
3-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉ တၼ်ႇတ ပၼ်တိတ ၵျွင်းမႁႃမုၼိ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵ ၻၸ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူးမႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵ ၻၸသမ်ႉ မီး 3 ၸဝ်ႈ-
1- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ သေႃးၽိတ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈလႃႉၵျီႇၼွႆႉ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ႇ။
2- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၸၼ်ႇတိမႃႇ ၵျွင်းထေႇရဝၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇတွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။
3- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ပၺႃႇၸႃႇရ ၵျွင်းထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵၻၸသမ်ႉ –
1- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၵေႃးလိယ ၵျွင်းမႁႃမုၼိ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။
2- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ သၼ်ႇဝရ ၵျွင်းပၢင်ၵွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ဝႃႈၼႆ။
ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ဝိပသ်ႉသၼႃႇ ၵမ်မထၢၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးဢႅၵ်ႉၵမႁႃၵမ်ႇမထႃႇၼႃႇၸရိယ
1- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ဝေရေႃးၸၼ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းပုင်းထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။
2-ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉၻၼ်ႇတ ၺႃၼသၼ်ဝရ (ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလွႆလဵင်း မိူင်းၽူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။
ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသုထမ်မတဵင်ႇၵီႇၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၼၢင်းမျႃႉၸဵင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸႄႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း