Thursday, February 9, 2023

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း လီႇသူးႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႇသူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ။

Health Traning by – TYO

ဝၼ်းတီႈ 21 – 25/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႇသူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇသပေႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မီးၸမ် 50 ၵေႃႉ ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးတူၺ်းလွမ်ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ႉထၢၼ် (ႁူဝ်တီး) မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ၶႆႈ၊ ၼၢဝ်၊ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် တေလႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶႂႆႇၶႃပႄလႅင် ။

Health Training by – TYO

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ၼႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼႆႉ ၽွင်းဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ၊ ႁူင်းယႃၵေႃႈယၢပ်ႇ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပေႃးတေၸၢင်ႈ မိူဝ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈလႄႈ ၼႄႉၼမ်း ပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 -15 /02/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 8 ၸုမ်း လႄႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆး၊ လီႇသူး၊ ယၢင်း၊ မၢၼ်ႈလႄႈ ပဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း