Monday, May 29, 2023

TYO, TYN ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် ယိူင်ႈၸူးထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2022   ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၸတ်းႁဵတ်းၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO, TYN ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်း ယိူင်းၸူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉၶႃႈ။ လႆႈသူင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸူးၵၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီယိူင်းၸူးထိုင်ၶဝ်တင်းသွင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်(မႃႇသႃႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႄးၵုမ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO, TYN တီႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းတေမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12 ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း လူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO, TYN ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်း ယိူင်းၸူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶိုၼ်ႈမိူဝ်းမူႇၸေႊ မိူဝ်းၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵၢင်တၢင်း ႁႄႉၵႃးၺွပ်းၶျေႃး တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ၶီႇၵႂႃႇၸွမ်း။ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် RPG သႂ်ႇၵႃးၶဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ပၢႆ ဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း၊ ပႃးတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း