Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

TYN

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့...

TYO, TYN ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် ယိူင်ႈၸူးထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2022   ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၸတ်းႁဵတ်းၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN 2 ၵေႃႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈ-လွႆ   ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽဝ်ႇလုပ်ႇတေဢဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺွပ်းၶျေႃးၵႃး  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၽွင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇမူႇၸေႊ၊  ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်း RPG  သႂ်ႇ ၊   ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈတင်း 2   ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်း မွၵ်ႈ 5...

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉပူင်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝိႁၢရ် သၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈ ဢိူင်ႇဢသုင်းတေႃႇ ၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  မီးလွင်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တႃႇသိုပ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29/12/2019 မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 44 ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img