Wednesday, June 19, 2024

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉပူင်း

Must read

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝိႁၢရ် သၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈ ဢိူင်ႇဢသုင်းတေႃႇ ၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  မီးလွင်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တႃႇသိုပ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

Photo Credit to TYN- ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉပူင်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29/12/2019 မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 44 ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 360 ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ မီးပႃးပၢင်လိူၵ်ႈ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်။ ဢၼ်လိူၵ်ႈမႂ်ႇမီး 27 ၵေႃႉ  ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ပႃး 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 30 ပၢႆ။ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် CSSU ၵေႃႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ CSSU သမ်ႉထႅင်ႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ဢုပ်ႇၶႆႈၼေလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွပ်ႇလူၵ်ႈ BRI လိူဝ်ၼၼ်ႉမီး လုင်းၸၢႆးၾႃႉ ပီႈၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၶဝ်ၵေႃႈမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပႃး။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵႂႃႇ မီးတင်းၼမ်။  ပိူင်လူင်တႄႉ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ  လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၼႂ်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်လူင်ႉလႅင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ လွင်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတေႃးၵျွႆးဢိၼ်း တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉပူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း