Thursday, June 20, 2024

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ့် ၽူႈတၢင်တူဝ်ပိုၼ့်တီႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးပတ်းပိုၼ့်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵွင့်သၢၼ်ၵၼ်ဝႆ့ မႃးၶဝ်ႈႁူမ် 15 ၵေႃ့။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊလႄႈသင် ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်းမႃးၼႆ့ တိုဝ့်တၢင်းတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢမ်ႇငၢႆႈလူမ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်းမူတ်းၼၼ့် ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူႈၵေႃ့ ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်၊ သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ တိုဝ့်တၢင်းပၼ်မႃးၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ မီးၼၼ့် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်တူဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၽိူမ့်ထႅမ်ၼမ့်ၵတ့်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင့်သၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈတီႈတီႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ တေၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ၵႂႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(Tai Youth Network) ၼႆ့ ယူႇတီႈ ပိုၼ့်တီႈၽႂ်မၼ်းသေ လႆႈတူင့်ၼိုင်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(March 1st) ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ့် မုင့်ႁေႃႁိူၼ်းဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူ့ လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ့်ႁူ့ပၢႆးႁၼ်၊ႁဵတ်းၶမ်ႊပဵၼ်ႊ(Campaign) သၢင်ႈလွင်ႈႁၵ့်ပႅင်းၼိူဝ် Social Media ) ၊ ဢွၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇၵင်ႈယၢၼ်ၽေးယႃမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

(Tai Youth Network – TYN) ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆ့ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2013 လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ့် မီး ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ့်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 275 ၵေႃ့ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။ တူၵ်းလူင်း လႆႈ ၸႂ်ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေႃႇထိုင် 2017   ။ဝၢႆးၼၼ်ႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၊ ၸင်ႇႁႃမႃးၸတ်းၶိုၼ်းၼႂ်းပီ 2022  ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ။

လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈမီးသင်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း TYN ပႆႇလႆႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း