Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

TYO

 TYO လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးယၢၼ်ႁိူၼ်း သွၼ်ပၼ်လၢႆး ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်

ၸုမ်း TYO(Tai Youth Organization)  လႄႈတင်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ( Maesa Thai Food )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေမီးဝႆႉတၢင်ႇဝဵင်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်  ၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ထႆးၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 17/12/2022...

TYO, TYN ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် ယိူင်ႈၸူးထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2022   ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၸတ်းႁဵတ်းၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ...

ၸၢႆးဝုၼ်းလိူၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဝုၼ်းလိူၼ်း ဢႃယု 40 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO  ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၢဝ်သေလႄႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပီႈဝုၼ်းလိူၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈသိုၼ်းတႄႉ မီးလူမ်းၼၢဝ်ဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်ၼႂ်ၼႆႉတႄႉ လူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးငႄႇ ဢႃယု 41 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးပိုတ်ႇပၢႆႉဝဵင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပူၵ်းပၢႆႉဝဵင်း ဢၼ်တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆးသေ မွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶ ၸဝ်ႈၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ် ဢဝ်မင်ၵလ ပိုတ်ႇပၢႆႉဝဵင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းတီႈ 7 Feb ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး သူင်ႇမွပ်ႈထိုင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 7 Feb 2021  ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်သင် ?

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁၼ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO), ၼႅင်ႇၶၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYN), တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO) သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသၢမ် ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/တႃႇၾိင်ႇၵူၼ်း- ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်။ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမီးဢႃယု (35) လူင်းတႂ်ႈၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼႂ်းၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းၸုမ်း လဵဝ်လႄႈသင်၊...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း လီႇသူးႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႇသူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ။ ဝၼ်းတီႈ 21 – 25/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႇသူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇသပေႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မီးၸမ် 50 ၵေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img