Sunday, May 26, 2024

မေႃၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈႁူင်းယႃ သူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 01/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း၊ တႂ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် လႄႈ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ (Sukumvit Hospital) ဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
သင်ၶၸဝ်ႈ ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈႁူင်းယႃ သူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႆႉတႄႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်တႄႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် တပ်း၊ တႂ်၊ သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈ ၶိုၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းမေႃယႃ ဢွၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၾိုၵ်းပႆ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ဝိတ်ႉ

ၸၢႆးသိူဝ်တႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် မေႃယႃၶဝ် ပႆႇမႃးလၢတ်ႈၼႄသင် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၽွၼ်းပၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ လွင်ႈလူင်းႁူင်းယႃတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝႃႈၵူၺ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ယၢၼ်မိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵမ်ႉထႅမ်ပႃးၵႃႈယူတ်းၵႃႈယႃ ၽွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပႃႉၶႅင်ႇ ပႃးၼၢင်းဢေးၸဵင်ႇ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1949 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 18 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈၵိူတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တႄႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃး ၽွင်းပီ ၶရိတ်ႉ 1960 ပီပၢႆမႃး။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 6 ၵေႃႉ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း၊ ၸၢႆးသၢမ်၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း၊ ၸၢႆးလႅင်း သႂ်လႄႈ ၼၢင်းတဵင်းႁၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း