Sunday, July 14, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်း၊ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းတင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်မိုဝ်းတင်းမေႃယႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႅၼ်း B တင်း C ပွတ်း ။

ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃDr. ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း C လႄႈ B တႃႇၵူၼ်း 100 ပၢႆၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွၼ်ႇပိုၼ်းတႆး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် TYO လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းပၼ်ယႃႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း C B ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်း သမ်းပၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႃးတေမီးပၢႆးယူႇလီၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11-12 /11/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းၽွင်ႊၻေႊသျိၼ်ႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်တင်းမေႃယႃ Dr. ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်းသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B/C ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း