Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ/ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ။ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢၼ်ႁဵတ်း CDM တီႈမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်း မေႃယႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၽႄႈၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလိူင်ႇၽႄႈႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉ  တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်...

ဝူဝ်း/ၵႂၢႆးဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်၊ ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၸုမ်းၾၢႆႇတူၺ်းလူပႆၢးယူႇလီသတ်း ပႆႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေး ၊ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ  ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ တႄႇပဵၼ်မႃးလႆႈ 3-4 လိူၼ်ယဝ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီး 10 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉႁႅင်းဝူဝ်းၵႂၢႆးတႅၼ်း ၸၢၵ်ႈၵႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးသမ်ႉမႃးၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆးၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တၢင်းဝၢၼ်ႈသၢႆလေး ဢိူင်ႇသွင်ၵေး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ...

တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း – ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း လႄႈ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ မီး 40 ပၢႆ။  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း 42 ၵေႃႉတင်း...

မၢၵ်ႇႁဵင်းလိင်း Monkey Pox လၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ ပီ 2022 ၼႆႉမႃး မၢၵ်ႇႁႅင်းလိင်း Monkey Pox  ဢမ်ႇၼၼ် မၢၵ်ႇလိင်း (ဢွၵ်ႇတုမ်ႇပူမ်ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း) လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ၼႂ်း 58 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 6 ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇႁဵင်းလိင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ)ၸပ်းၽႄႈတီႈမိူင်းတူၼ်  

 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸွမ်းၶၢဝ်း (ရာသီတုပ်ကွေး၊ ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၵၼ် ၵမ်ႈၼမ် မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း)...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး  6 ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ပီမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 6,200 ပၢႆ  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 – 22/5/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 6,201 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း...

 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶိုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 20 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 -   3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 23 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်...

ၾင်ႇထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၶူဝ်  မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ 1 ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉၼႆသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူး ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လွင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး -...

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႂ်ႉႁပ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ် ၽွင်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ လူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ၶွပ်ႈတဵမ်...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီး  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  သေၵေႃႉယဝ်ႉ  ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 1-4/5/2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးသေၵေႃႉယဝ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်...

လူၵ်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈ တူင်ႇဝူင်းယၢႆႈ တၵ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်တူၵ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁိပ်ႇမၢၵ်ႇမု မုင်ႈႁႃတၢင်းၾိုတ်ႉဢွၵ်ႇ လွတ်ႈပူၼ်ႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈယၢမ်းပၼ်ႁႃ ရူၶ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 လႄႈၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးထႅင်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၶွင် ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ၿုၵ်ႇၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶွင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်ၸၢႆးၶွပ်ႇ ယူႊရူပ်ႉ EU ႁိုဝ် NATO လႄႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ယုပ်းၽၢၼ်ႈၵၼ်တင်းလူၵ်ႈ တင်း ၶၢတ်ႈ လၢမ်းၵၼ်ဝႃႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းလူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၶွင်လူၵ်ႈဝႂ်ၼႆႉလႆႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆသေၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဝႆႉမဝ်မၢင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၽႄႈၶိုၼ်းႁႅင်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ဢမ်ႇသုပ်းတိုဝ်း ၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်းသတ်ႉၼႅၼ်ႈၵၼ်ႁႅင်းၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶိုၼ်းၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၶပ်ႉတၢမ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ/ ၶၢမ်ႇၸၢင်း၊ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ...

မိူင်းလႃးထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉသေပိုတ်ႇ Lockdown ပၼ်ၶိုၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႇလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4  ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်  Lockdown  ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7/4/2022 ၼႆႉ  ၸုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး  ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးၵူႈၵေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း