Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ - ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႃးၸဵမ်တၢင်ႇမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ...

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း Lockdown ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ   ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 တေႃႇထိုင် 21/9/2022 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ တီႈၶႃသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ် ဢႃယု 20 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်ၾၢႆႇသၢႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ် ၸႂ်ႁႅင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ)လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၼ်မႃးၼမ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸပ်းမႃးၸွမ်းယုင်း  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ  ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်ဝဵင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ) ၵၼ်ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်း ထိုင်ပေႃးလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ   ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ် 40 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ

မေႃၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ 2 ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 2-3/9/2022 ၼႆႉ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃမဵဝ်ႉတေႃႇ   ဝဵင်း လိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) တႃႇလႅၵ်ႈလွတ်ႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈတႂ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  

လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီ 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-24/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူးဝႃး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-17/8/2022  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင်...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ7 သီ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶျွင်ႉ 7 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဝႃႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ/ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ။ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢၼ်ႁဵတ်း CDM တီႈမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်း မေႃယႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၽႄႈၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလိူင်ႇၽႄႈႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉ  တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်...

ဝူဝ်း/ၵႂၢႆးဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်၊ ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၸုမ်းၾၢႆႇတူၺ်းလူပႆၢးယူႇလီသတ်း ပႆႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေး ၊ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ  ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ တႄႇပဵၼ်မႃးလႆႈ 3-4 လိူၼ်ယဝ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီး 10 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉႁႅင်းဝူဝ်းၵႂၢႆးတႅၼ်း ၸၢၵ်ႈၵႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးသမ်ႉမႃးၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆးၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တၢင်းဝၢၼ်ႈသၢႆလေး ဢိူင်ႇသွင်ၵေး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ...

တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း – ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း လႄႈ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ မီး 40 ပၢႆ။  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း 42 ၵေႃႉတင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း