Thursday, May 30, 2024

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇ

Must read

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇႁဵတ်းၶိုၼ်း။

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မဵၼ်မႃးၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ သၢမ်သီႇဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၶိုၼ်းမီးမႃးပဵၼ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆယူႇ။ဢႃႈလူဝ်ႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမၼ်းမဵၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ မၢင်ၶမ်ႈၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းဢေႃႈ။ယၢပ်ႇၼႃႇ တီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ။လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃးဢမ်ႇယူႇလီယဝ်ႉၼႆႉ။ဢၢႆမၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈၸုတ်ႇၼင်ယိုတ်ႈ မိူၼ်ဢၢႆၸုတ်ႇၵေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇၵႂၼ်းမဵၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင် လင်ႁိူၼ်း 800 လင်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢႆး လင်ႁိူၼ်း 300 လင် ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ​ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မဵၼ်ၵႂၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ။ ထုၵ်ႇႁႂ်ႈ ​ၾင်ႇထႆးၸွႆႈႁၢမ်ႈ ၸွႆႈၶိုင်​ထႅင်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဢၢႆၵႂၼ်းၸုတ်ႇပႃႇထိူၼ်ႇလႄႈသင် ယွၼ်ႉဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ်လႄႈ ဢၢႆၵႂၼ်းရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်သေ လူမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ ၸၼ်ႉသီၵမ်ႇ Very Unhealthy ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႂ်ႉလူလွမ်လူမ်းၾိင်ႈၾႃႉ သုၺ်ႊသလၢၼ်ႊ(ဆွစ်ဇလန်) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းႁၢႆး မႄႈသၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းတဵမ်ဝႆႉသေ ပဵၼ်လူမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈႁၢႆႉၸႃႉသေပိူၼ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၽဝ်ႁႆႈ ၽဝ်ထိူၼ်ႇလႄႈၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းထႆးလႆႈႁပ်ႉၵႂၼ်းထူမ်ႈတဵမ်မိူင်း မိူင်းမူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်ႈ။ ထိုင်တီႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ဢႆ ​ၶေႃးၶူမ်း ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ တႃသႅပ်ႇ သဵင်ႁႅပ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလိူတ်းၶူႈၼင်လႆ ။ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယွၼ်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇမီးသႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း