Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။

 ၶၢဝ်းရႃႇသီႇၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၼမ်ႉႁႅၵ်း( ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢမ်ႇလိူင်ႇ) ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပဵၼ်ယွၼ့်သင်တေ့တေ့ၼႆ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈယဝ့် ။ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၼႃႇၼေႃႈ။ယွၼ့်ရႃႇသီႇဢုတု လႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ့်ၼမ့်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယဝ့်။ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ့်ဢၢပ်ႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ၵိၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ႁုင်ၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ၼႃႇၼေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ့်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵူၺ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇၼႆ့ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇဝႆ့ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၊ ၵမ်ၼမ် လႆႈပိုင်ႈၼမ့်ဢၼ်လႆၸွမ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇၽႃ ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ လဵင့်သၢႆၸႂ်ဝႆ့ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၼမ်ႉႁႅၵ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ယွၼ့်ၼမ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူင်ႇယဝ့်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ၵေႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ သမ့်ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ ၵႃႈလႆႈၵိၼ်ၼမ့် ဢၼ်မီးယူႇၼၼ့်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၸပ်းငၢႆႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ပႆႇလႆႈလွင်ႈၵမ့်ထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႃယူတ်းယႃတီႈႁွင်ႈယႃ(သေးၶၢၼ်း)ဢွၼ်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၊ တႃႇတေၵႂႃႇႁႃသိုဝ့် ယႃႈယႃၼႂ်းဝဵင်းမႃးၵေႃႈ ငိုၼ်းတွင်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Mobye Rescue Team တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆ့ၵူၺ်း မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 7 လိူၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇလိူဝ်ႁႅင်းသေ လူ့တၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶႂ်ႈဝႃႈ  ပဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ ၵူႈၵေႃႉ ။      ယူႇတီႈၸုမ်း Mobye Rescue Team သေ ပၼ်ပၢႆးႁူႉၵႅမ်တူဝ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီဝႆ့ယူႇ လႄႈ ပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆ့ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းပၢႆးၼႆ့ မီးဝႆ့ 30 ဢွင်ႈတီႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ၾၢႆၶုၼ်လႄႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းPDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸွမ်းထုင်ႉသၼ်လွႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးပၢႆႈၽေးပဵၼ်ႁူဝ်သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း