Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေမေႃမႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသေ မေႃၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်
Photo by – Soon Li Mongnai/ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဝၼ်းတီႈ 1-4/3/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်ၶိူဝ်း၊ ဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်ၻရ ၽူႈမၢႆလူင် ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၶူးသွၼ် ဢၼ်လႆႈမွၵ်ႇဝႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ တီႈတေမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 – 4 သေ ပေႃးယဝ်ႉ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 5-6 ၼႆႉ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 လိူၼ် (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ ထိုင် လိူၼ်ႁူၵ်ႈလွင်ႈ)”- ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁူႉၸၵ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်း၊ မေႃၼပ်ႉယမ် ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈ၊ မေႃႁူႉလွင်ႈထမ်ႇမလႄႈ တၢင်းယၢမ်ႈလီ မေႃဢဝ်ထမ်ႇမသေ ပူၵ်းပွင်ၽဝ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ မေႃမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ မေႃႁၵ်ႉသႃ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းသုတ်ႇ ဢၼ်တေပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶွင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ပီၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း