Saturday, May 25, 2024

ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ 20/02/2023

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/02/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႉမႂ်ႇ ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထူပ်းသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈၼႆႉၾၢႆႇတၢင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၊ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉတီႈ လုမ်းၵွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆး ယိင်းၸၢႆး ႁေ 4-5ၵူႈ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ 20/02/2023 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ  5 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈႁူဝ်ၶူဝ် ၶႃႈဝႃႇ တေပိုတ်ႇၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း- မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶူဝ်မႄႈသၢႆ -တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ 1 ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉတႃႇပိုတ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ 20/02/2023 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ မိူင်းထႆး-မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း -မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ၼႆႉ တႄႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ပီ 2020။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိၵ်ႉၶူဝ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်း သွင်ၾင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတေႃႉသူင်ႇၸူးၵၼ်တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶူဝ်မၢႆ 2 တႄႉဢမ်ႇပိၵ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပၼ်တေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶၢမ်ႈ။

ၽိူဝ်ႇတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်း တၢင်းမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးသေတႃႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ လႄႈဢမ်ႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ။ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႆးမၢၼ်ႈ ထႆးၵမ်ႊပူးၶျႃး ထႆးလၢဝ်း ပိုတ်ႇမူတ်း  လိူဝ်ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ ၶူဝ်မၢႆ 1 ဢၼ်လဵဝ်၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၸင်ႇႁႃမႃးတူၵ်းလူင်းတေပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/02/2023။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း