Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလူမ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၶေႉၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 7 ၸုမ်း။

- Subscription -
Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၵၼ်လႄႈ ယူႇၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၸင်ႇဢဝ် တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ်မႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶူဝ်လမ်၊ သူးထီႉသွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လွႆၽႃ ဝဵင်းၵႃလီႉလႄႈ သူးထီႉသၢမ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ မီးပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ ႁၢင်ႇၵႆယႃႈ မဝ်းၵမ်လႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း