Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ်တႆး မၢႆၼိုင်ႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆး တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 16 ၊ ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းသၢဝ်တႆး၊ လႆႈရၢင်းဝလ်း (သူး)တီႈၼိုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵူႈၵေႃႉ။ တီႈပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23-25/03/2018 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 23-24 မီးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇ ၼၢင်းသၢဝ်တႆး။...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပႃးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇ ၼၢင်းသၢဝ်တႆး

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၾိင်ႈထုင်းတႆး ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢၼ်တေၸတ်းတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပီၼႆႉ မီးပႃးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆး။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆတီႈလၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ ပီသႃသၼႃ 2561 ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 16 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23-24-25 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 7...

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းယွင်ႈၵုၼ်းယေႃးမုၼ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်/ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတေႇသၼႃႇ ႁေႃးထမ်းတြႃးလႄႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း (ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25 ပီ) တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းပွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ...

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလိၵ်ႈလူင်လႄႈ ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး

ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၶွၼ်ႈလိၵ်ႈလူင် တႃႇမေႃလိၵ်ႈလူင်ၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်းလင် တေလႆႈႁဵၼ်းႁူလႄႈ သိုပ်ႇ တေႃႉတႆႇၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ၵၢင်ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈၸတ်းပၢင် ဢုပ်ႇၶႆႈၵႂႃႇ 2 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ တၢင်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆး တီႈၸႄႈမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ၊ ႁူမ်ႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆလိၵ်ႈလူင်လႄႈပၢင်သွၼ်လၢႆးတႅမ်ႈ Academic Writing တီႈသုၼ်ၵၢင် ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇယမ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶၢႆၶူဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝဵင်း/ ၼွၵ်ႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇ/ ၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ/ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ...

ပွႆးဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ပီၼႆႉ တေပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ၸတ်းႁဵတ်း မႃးၵူႈပီ ၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ တေတႄႇႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်။ ဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵၢတ်ႇလီ ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ႁဵတ်းမႃး၊ ပဵၼ်ဝၼ်း ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ) ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင်ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸဝ်ႈၾႃႉၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈ...

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်/ ၵႆၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၼမ် ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉ ယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 42 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ တေၶိုၼ်း သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ။ မီးပၢင်ၶႅင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ လႄႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 16-17-18/02/2018 တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ 4 လုၵ်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈလႄႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 07 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထိုင် 71 ပီ ၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလႄႈဢၢင်ႇတေႃး ႁူမ်ႈၵၼ် 24 ဝၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 200 ပၢႆပႆၶိုၼ်ႈလွႆ 4...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆ့ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ - ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁိုဝ် ဝၼ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ် ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (Shan State National Day) ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး...

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းတင်းၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းတေၶဝ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းၵဵင်းမႆႇ

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းလႄႈၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းတေၵႂႃႇႁူမ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပီႈ ၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တီႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ပီ 2017 တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၼႆႉ၊ တေၸတ်းၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းပၢႆ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တေႁွင်ႉဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း တေႁွင်ႉမူၼ်ႈၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 04/01/2018 လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးၽူႈႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸၢႆးပူးသႅင်လႄႈယိင်းသႅင်ၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ဝူင်းတွႆႇတိုင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ...

TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 02-03/12/2017 တီႈပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ လႆႈတွၼ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမီး 16 ၵေႃႉ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉယိုၼ်ႈပၼ်ၽိုၼ်ယွင်ႈယေႃးႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၊ ၽိုၼ်ယွင်ႈယေႃးမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇဢိၵ်ႇပၢင်ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း