Monday, July 15, 2024

TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။

ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 02-03/12/2017 တီႈပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ လႆႈတွၼ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမီး 16 ၵေႃႉ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိင်း 12 ၵေႃႉ တွၼ်ႈပၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးလႄႈ သူး(လူဝ်ႉ) ရၢင်းဝလ်း ။

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတွၼ်ႈသူးပွၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈမီးမႃး ၵူၼ်းမီးပၺ်ၺႃၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်း ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ၺႃ ၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႈလႆႈတွၼ်ႈသူး ၼမ်ႉၸႂ် ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၶူးသွၼ် 21 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 24 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း