Thursday, July 18, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း တီႈမိူင်းၶွၼ် ပေႉပိူၼ်ႈသုတ်း

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ/ တႂ်ႈၶူင်း မိူင်းၶွၼ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း လႆႈၶႅင်ႇပေႉပိူၼ်ႈသုတ်းလႆႈတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24-26/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် မွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း တီႈၼမ်ႉၼွင်လူင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵွင်းမူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် 9 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႆႈသူးတီႈၼိုင်ႈၵႂႃႇ။ ပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇႁိူဝ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸႄႈ မိူင်းၶွၼ် လႆႈမွၵ်ႇထိုင်မႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽၢႆးႁိူဝ်းသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်သိူဝ်းတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈ ၵႂႃႇရၢင်း ဝလ်းတီႈၼိုင်ႈ ပီၼႃႈပီၼႂ်းမႃး တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶႃႈ။ သမ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း တီႈမိူင်းၶွၼ် လႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်းႁဝ်း လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၸွမ်းၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁွတ်ႈမိူင်းၶွၼ် ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တႂ်ႈၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၵျေႃႇ လႅင်း ၼမ်ႉပွင်ႈ တင်း ၸၢႆးဝၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ် ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ။ ပီၼႆႉ တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၵၼ် မီး 9 ၸုမ်း။ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် ၽူႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း 23 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈတွႆႇၵွင်။ တႃႇ 22 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၽၢႆးႁိူဝ်း။ ပၢင်ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇႁိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 25-26 ၶႅင်ႇၵၼ်သွင်ဝၼ်း။ ၼိုင်ႈဝၼ်းသမ်ႉ ၶႅင်ႇၵၼ် 2 ႁွပ်ႈ။ ႁွပ်ႈၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 12 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၼိုင်ႈႁွပ်ႈလႂ်ႈ ၶႅင်ႇ ၵၼ် 3 ၸုပ်ႈ။ 1 ၸုပ်ႈ ၶႅင်ႇၵၼ် ႁိူဝ်း 4 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း