Saturday, December 2, 2023

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းတင်းၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းတေၶဝ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းလႄႈၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းတေၵႂႃႇႁူမ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပီႈ ၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တီႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ပီ 2017 တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၼႆႉ၊ တေၸတ်းၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းပၢႆ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တေႁွင်ႉဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း တေႁွင်ႉမူၼ်ႈၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 04/01/2018 လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးၽူႈႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸၢႆးပူးသႅင်လႄႈယိင်းသႅင်ၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ဝူင်းတွႆႇတိုင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၼႂ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉလႆႈ5-6ပီယဝ်ႉၶႃႈ။ ယိၼ်းၸူမ်းတီႈလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းမႃးႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉလႄႈ ယိၼ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈပွႆးသေပၼ်ႁႅင်းၵူႈၵေႃႉ ၶႃႈ။

ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၵူႈပီ။ မၢင်ပီၵေႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်း ၽႅၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်။ ဢၼ်ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈမီးလႄႈ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပႃးဝတ်းဝႂ်ၸပ်းတူဝ် ၊ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈ ဢႅဝ်ႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း ႁၵ်ႉၵၼ်ပႅင်းၵၼ် မီးသင်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈယႃႇဝႆႉ ၸႂ်ၵၼ် ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၵၼ်သေ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း (ငၢၼ်းရိုဝ်ႊၻူးၼၢဝ်) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇပွႆးတေ လႆႈသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈ 20 ၿၢတ်ႇ ပေႃးတေၶဝ်ႈၼႂ်းပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႆတေ လႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပီၼႆႉတေ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/12/2017 ထိုင် 08/01/2018 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း