Friday, March 31, 2023

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ 4 လုၵ်ႈ

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈလႄႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။

ဝၼ်းတီႈ 07 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထိုင် 71 ပီ ၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလႄႈဢၢင်ႇတေႃး ႁူမ်ႈၵၼ် 24 ဝၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 200 ပၢႆပႆၶိုၼ်ႈလွႆ 4 ႁူၺ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆၼွၵ်ႇဝူဝ်း (လွႆငွမ်ႉ)၊ လွႆၼွၵ်ႇဝူဝ်းဢွၼ်ႇ၊ လွႆရသေး ၊ လွႆဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈတီႈတီႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးယႃႉ ႁဵတ်းၾၢႆၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးၸႂ်မေႃပႅင်းမႅတ်ႇ ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၽိူဝ်မႆႉသေမေႃငိူင်ႉဝႄႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/ 04/2017 ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးလႃႉသွင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မီး 12 ၵေႃႉ လုၵ်ႈၸုမ်းမီး 100 ပၢႆ ။

ႁၢင်ႈ – TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း