Friday, March 31, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉယိုၼ်ႈပၼ်ၽိုၼ်ယွင်ႈယေႃးႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၊ ၽိုၼ်ယွင်ႈယေႃးမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇဢိၵ်ႇပၢင်ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃးၵၼ်ပဵၼ် ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ် ၸုင်ၸၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ယုၵ်ႉ ယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/11/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတႅတ်ႉပႅင်ႇထူး (ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်) (Myanmar Football Federation U – 18 ) လႄႈ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း (Miss all Nations Myanmar 2017 )ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း