Wednesday, September 28, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 တင်း TYO ႁူမ်ႈၵၼ် ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိူင်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ် ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ မေႃလိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သီႇပေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇၶၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ

0
ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၸတ်းပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၽွင်းငမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းထီႈ 06 ထိုင် 07/12/2017 တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်တေလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၽွင်းငမ်း (ဢုပ်ႉပိူင်ႇ)...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၢၼ်းမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵႃး လူင်းၸူးၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း

0
ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ် ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းသူႈဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢၢၼ်းတေမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇမႆႉထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တေဢၢင်ႈၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ယုၵ်းယၵ်းၼႆႉသေ ထူပ်း ႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်...

လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း SNLD လၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုင်းၸၢႆးမူၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်း လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း...

တႃႇတေႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတိုၵ်ႉႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မိူင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး

0
ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) လႆႈၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ- ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ လၢတ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃး...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵမ်ႇပေႃးၸ မီးၵူၼ်းသီႇၵေႃႉၵူၺ်း မီးၶႂၢင်ႉလႆႈယိပ်းၵွင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

0
ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းသေ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉ မီးသီႇၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉမီးၵွင်ႈ 5 လဝ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်တႄႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၵမ်းထီႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈမႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ တင်း ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းႁႅင်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈမႆႉၵႄႇတွၵ်ႈတင်း ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းႁႅင်ႈ ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ မူႇၸေႊ။ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း 69.872 လၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ...

ၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေပူၵ်းပၢႆႉမႂ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆး

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းတႃႇပူၵ်း ပၢႆႉမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ တေတႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈ 2...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်လွင်း

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တေႃႇလွင်း။ ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ တူၼ်ႈမႆႉတၢႆထင်တီႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ တၢင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင်- တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သေလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ပၢင်ၶႅင်ႇလူတ်ႉၵႃး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၸုမ်း Shan State Off Road လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း ထီႉသၢမ်ၵႂႃႇ

ၸုမ်း Shan State Off Road တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် လႆႈၶႅင်ႇပေႉ လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း တီႈသၢမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႃးၵူင်း / လၢင်းၶိူဝ်းသၢင်ႈ ၼႅင်ႈၵၢၼ်တႃႇႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ထုင်ႉၼႃးၵူင်း လၢင်းၶိူဝ်းသေ သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်၊ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်သေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၼ်းၸၢႆး လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း