Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉၼမ်ႉၵဵဝ်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းထုင်ႉၵဵဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 10/09/2018 မႃးၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးမၢဝ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ -“ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းပၢင် ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ...

TYN ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်

​​ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ​​ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈ  မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 10/09/2018 မႃးၼႆႉ ​​ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ​​ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ သၵွၼ်း၊ ၼွင်လူင်၊ မိူင်းၵွင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း၊ ဝဵင်းၸႄႈၼႃး(မိတ်ႉၵျီးၼႃး) ဝဵင်းမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးပီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တၢင်တူဝ် TYN ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပေႃႈၸဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈၶူၺ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸွႆႈၾၢႆႇပေႃႈလႄႈ လုၵ်ႈၶူၺ်တၢႆထင်တီႈ

ၸၢႆးဝႃႇလိင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ် တင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵႂႃႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းမႃးၸွႆႈတွပ်ႇထဵင် ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဝႃႇလိင်ႇ တင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇ ၽိတ်းထဵင်မေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၺ်ႈ ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆးလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းႁေႃႈလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မူၵ်းယိုဝ်း ၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း တိူဝ်ႉၵွင်ႈ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆး လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် ဢႃယု 28 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈ ဢူးႁႃႇသၢင်ႇ...

ၵူၼ်းထႆးသွင်ၵေႃႉၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – ဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆတီႈၸၢဝ်းထႆး ဢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တေႃႉယႃႈပၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၵၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 9/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၸၢဝ်းထႆး 2 ၵေႃႉ ၸၢႆးဝိရၼိတ်ႉ သႄႊမႃႉ ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးတီယိူဝ်ႊ...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႉၺွပ်းၸုမ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးႁၢႆႉ“ ၵႅင်ႉသႃႊမူႊရႆႊ” ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢတ်ႈႁၢႆးႁၢႆႉ “ ၵႅင်ႉသႃႊမူႊရႆႊ” ၸိူဝ်းမဝ်းလဝ်ႈယႃႈသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃလမ်းၾၼ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 06/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ဢွၼ်ၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈသေ ၸွမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်း သႃရၽီးလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇပႅင်း တီႉၺွပ်းလႆႈဢွၼ်ႇၸၢႆးထႆးလႄႈ...

ပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တီႉလႆႈၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး တီႉလႆႈၶိူင်ႈႁဵတ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ တေၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ၾႆးၾႃႉသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉလႄႈ မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇတူင်းလူင်း (တောင် သုံးလုံးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်း သေသျွတ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းဢူးမွင်ႇသူဝ်း လႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆသေ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၼၢင်းငၢမ်းတႆးၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် တၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေၵႂႃႇၶႅင်ႇတီႈမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ

ၼၢင်းသီႇတႃႇ ၸိုၼ်ႈသႂ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး (ၼၢင်းငၢမ်း Miss Tourism Queen of the world La shio 2018 ) ၼၼ်ႉတေတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်းထႅင်ႈတီႈမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ ။ ၼၢင်းသီႇတႃႇ ၸိုၼ်ႈသႂ် သၢဝ်တႆးဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း (ၼၢင်းငၢမ်း Miss Tourism...

ၽူဝ်မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၾၼ်းတႅင်းၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႈမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႂ်လမ် ထဵင်မေႃးၵၼ်တင်း မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢဝ်မိတ်ႈ ၾၼ်းတႅင်းလုၵ်ႈမေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 31/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵျႃႇတဵင်း (ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ) ဢႃယု 20 ပီ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း ၵေႃႉပဵၼ်မေး ၼၢင်း ၸိုဝ်ႈၼႃႇဢေႃးတိ ဢႃယု 18 ပီသေ ၸႂ်လမ်ဢဝ်မိတ်ႈၾၼ်းတႅင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် လႆႈၶႂၢင်ႉပူၵ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ပႃးလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း တင်းလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း/ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶမ်း တႄႇပူၵ်းသဝ်ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း 2 တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းထမ်ႇမ သိုၵ်ႇသႃ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၵွင်ၸႆး၊...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပွၵ်ႈၵမ်း 34 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇမီး 70 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 34 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 70 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ မေႃသွၼ်ၸၢႆးယိင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လၢႆးတႆး တီႈဝတ်ႉဝဵင်းႁႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၵိင်ႇၽႄမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်းမထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢႃႇလေႃးၵ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်း 2 ၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:30 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈယၢင်းႁူၵ်း ႁိမ်း ဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈ ၵၢတ်ႇတဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယၢင်း - ၵဵင်းတုင်...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် - မိူင်းၶၢၵ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင် မုင်ႈၼႃးၸူ တၢင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် - မိူင်းၶၢၵ်ႇ ယၢၼ်ၵႆ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇရူတ်ႉၵႃး ၸတ်းပၢင် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄႉၽေး

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇရူတ်ႉၵႃး(မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင် ၼႄၵၢၼ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄႉၽေး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/08/2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄလွင်ႈၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢဵၼ်ႁႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 500 ပၢႆ။ မျဵဝ်းၸေႃႇဢွင်ႇ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းၵၢၼ်ၶပ်းၶီႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ - “...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း