Thursday, July 18, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉတူႈတၢႆ

Must read

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ သီႇပေႃႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

Photo by – Thaungpaw Tharlay/ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်တၢႆ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 4/3/2020 တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢႃယုတေမီး မွၵ်ႈ 13 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵုၼ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတူႈမႃးမီးႁိမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (နယ်စည်းမခြား ပရဟိတ) သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇ တေထူပ်းႁၼ် ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇ ၸတ်းပၼ် တႃႇသွၵ်ႈႁႃ တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းမေႃႇၵဵဝ်ႇ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ႁိူဝ်း ၸၢၵ်ႈသေ ၸွမ်းႁႃ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵုၼၼႆႉ ၸူမ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉသေ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် လႆႈ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 50 ၵေႃႉၼႆႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ ၸင်ႇသွၵ်ႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ သၢင်ႇၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဢွင်ႈတီႈၸူမ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇမဵဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ 3 တူၼ် ၵႂႃႇသၵ်ႉၽႃႈသိူဝ်ႇပိုၼ်ႉ(ၵေႃႇၸေႃး) တီႈၾင်ႇၼမ်ႉ တူႈသေ ၶဝ် 3 တူၼ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁၼ်ၶဝ် ၸဝ်ႈၸူမ် ၼမ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် လႆႈၶိုၼ်း 2 တူၼ်၊ တႃႇတူၼ် 1 တႄႉ ၸူမ်ၼမ်ႉသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢႃယုမီး 13 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သၢင်ႇၵုၼ ယူႇဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႈဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼုင်ႈသၢင်ႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း