Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁၢမ်းငၢႆး 300 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

Must read

Photo by – Saw Zayya/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ပိဝ်ႇႁႃႇမူး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ(ႁူဝ်လွႆ) တင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 304 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႇ ပိဝ်ႇ ႁႃႇမူး ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းသေ ၽႂ်မိူဝ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵိုတ်းၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈ ႁဵတ်းသူင်ႇပၼ်ၶဝ်” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတိုၵ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်တီႈဝတ်ႉဝႃးဢၼ်ၶဝ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးယဝ်ႉယႃႇတေဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ တင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တင်ႈ တႄႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး RCSS တီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး။

လုင်းၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်ပႃႈ ထွၼ် ဢမ်ႇ ထွၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းသင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ယူႇတႃႇသေႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း ယေး လႄႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတႅၼ်းႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလွင်ႈလူႉသုမ်းမႃးသူင်ႇဝႆႉပၼ်-ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉသွင်။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵွၼ်ႇ။ ပေႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သူင်ႇမႃးတီႈၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးႁဝ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပႆႇႁူႉဝႃႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ တင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးတီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 ယဝ်ႉ ၽၢတ်ႇႁိူၼ်းမႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢမ်ပွင်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်တႄႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃးၵူၺ်းၶႃႈ။ လၢတ်ႈတႄႉဝႃႈ တေပွၵ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS/SSA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 တၢင်းပွတ်းလွႆ တွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း – လွႆႁူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်း သွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS ၵေႃႈ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ဝႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း