Thursday, April 22, 2021
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သွင်လုၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် လႆတိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးပိုတ်ႇပၢႆႉဝဵင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပူၵ်းပၢႆႉဝဵင်း ဢၼ်တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆးသေ မွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶ ၸဝ်ႈၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ် ဢဝ်မင်ၵလ ပိုတ်ႇပၢႆႉဝဵင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်း ၽွင်းငမ်းပွၵ်ႉ 5 ၵၢင်ဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်တူၵ်းၸႂ်။ တီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ...

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 50...

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶၢႆႉပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းမိူၺ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး လူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း(ၾၢႆႇထႆး) ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈ မၢၵ်ႇယၢင် ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၽႃ ၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းယၢမ်ႈလူႉလႄႈ ၵူဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ၼႆႉမႃး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃးတင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း...

မီးၸုမ်းၵူၼ်းယူႇၵႄႈ ပွမ်ႁဵတ်း RCSS , SSPP သေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွမ်

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်း ပွမ်ႁဵတ်း SSPP , RCSS သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွမ် လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တၢင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ယိုၼ်ယၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 9

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇ ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ ရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ လႆႈငိုၼ်းထႆး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢႃယု 19 ပီ တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းသူးထီႉၼိုင်ႈ 1 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်းသူး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ- RCSS ဝႃႈတေၸုၵ်းမၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းမူႇပိူင်...

ၶၢဝ်ႇပွမ်ၽႄႈလၢမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ တုၵ်းယွၼ်းပွႆႇတူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶမ်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇပွမ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆ ဝဵင်း တွႆႇမေႃႈတွႆႇၵၢၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် လၢႆလၢႆဝဵင်း တွႆႇမေႃႇ တွႆႇၵၢၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵမ်ၼမ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း တွႆႇမေႃႈတွႆႇဢၢင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်...

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ၵႂႃႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ တေမီးသင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၸွင်ႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇတေယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ “ႁဝ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇဢိူဝ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း