Saturday, July 20, 2024

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတပိၼ်ႇသူၺ်ႇထီး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 29/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ လုင်းဢႃးၽႃႇ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ MTA ၸဝ်ႈၶွင်ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တပိၼ်ႇသူၺ်ႇထီး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Kham Boo/ ၵႃးဢူးဢႃးၽႃႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်ႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢူးဢႃးၽႃႇၼႆႉ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ် မၼ်းၸၢႆး 5 ၵမ်း လႆႈတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းပဵၼ်တႄႉ ႁိမ်းၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇ တီႈယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉတၢင်းၼႂ်းဝဵင်း သေမႃး မိူဝ်ႈၽွင်း မႃးၵိုတ်းတီႈ ယႅၵ်ႈၾႆးလႅင်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵမ်းလဵဝ် တီႈယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ႁိမ်းၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၢႆႈလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo by – Sai Kham Boo/ ၵႃးဢူးဢႃးၽႃႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လုင်းဢႃးၽႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢၼ် MTA သေ တေႃႈလဵဝ် ယူႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၻွၼ်းၸႆး ပွၵ်ႉပႃႇသၵ်း ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လိူင်ႈလၢဝ်းမၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Kham Boo/ ဢွင်ႈတီႈဢူးဢႃးၽႃႇ ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇဢႃႇၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်၊ ၸုမ်းမီးၵွင်ႈၼမ် မီးပၼ်ႁႃယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသူႈလႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း