Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်

သုၼ် CI ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈမိူင်းထႆးဝႆႉၼၼ်ႉ တေပိၵ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ  

သုၼ် CI ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမိူင်းထႆး 8 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/06/2024 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼႆႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းသုၼ် Certificate of...

ၶႄႇ – မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် MOU

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ တေႁွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်လူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ - ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈမိူင်း တိူဝ်ႇႁူင် (Dehong)...

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 10 ၸုမ်းပၢႆ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 5 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းထႆး) ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူတႃႈပႄး...

ၵႃးယုၵ်ႉၶူဝ်း လူမ်ႉတဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်တေသၢႆႈတႅၼ်း ၵေႃႉလၢၼ်ႉႁူၵ်း

ရူတ်ႉၵႃး ယုၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းရယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၶျူၼ်ႊပူႊရီႊ မိူင်းထႆး တဵင်သႂ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢႆ 6 ၵေႃႉ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းတေသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပၼ်ဝႆႉၵေႃႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၸုမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢႆ မိူၼ်ၺႃး ဝၢင်းယႃႈမိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တေႃႉ သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼႆႉ။ မၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ - ၵူဝ်ႇၵျေႃႇတူႇထုၼ်း (ၸေႃးတႃး)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢူးမူဝ်းၸူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 15/9/2023 ၼႆႉ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ (ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊ ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်မူတ်းသေ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။ Chiangmai Immigration တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းၸိုဝ်ႈ Name List ဝႆႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ Name List ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်း၊ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။   မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သင် ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆႉ  ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ် ၵွၼ်ႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း၊...

သူၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး

သူၼ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး ။ ဢမ်ႇဝႃႈတေလုၵ်ႉမိူင်းလႂ်မႃးၵေႃႈလီ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢႆးလူင် တႃႇ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၸတ်းဝႅင်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၵုမ်ႇၼိုင်ႈ သူၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵၢဝ်ႉၶိုပ်ႈ ယိုတ်ႈၸၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ၸၼ်ႉယွတ်ႈ(ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ) ဢွၵ်ႇသူႇသၢႆတႃလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၼၢႆႊၸၢင်ႈ (ပေႃးလဵင်ႉ) လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် တၵ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ႇလႆႈၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ  

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇ/ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉ မူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ပႆႇမီးဝႂ်ၶႅင်(Smart Card) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ၵၼ်လႄႈ လုမ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ၶဝ် ပႆႇတေႃႇႁဵတ်းပၼ်။ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇ Visa ထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေႃႇ Visa ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ(ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ)...

ႁႅင်းၵၢၼ် တေသိုပ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇမိူင်းထႆးမွၵ်ႈႁိုဝ်!

မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈမၢႆထီႉ 50 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ။ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ 70 လၢၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႈသုတ်းထီႉ 20 ၶွင်လုမ်ႈ ၾႃႉထႅင်ႈလူး ၵွၼ်ႇ (Wikipedia )။ ပေႃးဢဝ် တင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႇမီးဝႃႈၼႆၸိုင် မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမၢၵ်ႈမီး(သထေး) ထီႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈမေးလူႉတၢႆသေပၢႆႈပႅတ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈမေးတၢႆသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်း ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉၶိုၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ထိုင်တီႈလူႉတၢႆသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းယူႇၸမ်တီႈၵိူတ်ႇႁဵတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မၼ်းႁႅမ်လုၵ်ႈမေးမၼ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ရူတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈ...

ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ...

Latest news

- Advertisement -spot_img