Saturday, July 13, 2024

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇ Visa ထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေႃႇ Visa ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ။

ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး
Photo by – ႁႅင်းၵၢၼ်/ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈထႅဝ် တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ(ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ) ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေယိုတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ႁႂ်ႈတေႃႇ Visa ၵၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/7/2023 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉမူတ်း။

- Subscription -

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – “ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢဝ်း၊ မၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ(ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ) လႄႈ ဝႅတ်ႉၼမ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆ သေ ယၢမ်းလဵဝ် တေယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ႁႂ်ႈတေႃႇ Visa ၵၼ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31/7/2023 ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵၢၼ်ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ Visa ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မီးမႃး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မီးဝႆႉတႄႉ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ Visa ၶွင်ႁႅင်ၵၢၼ်တင်းမူတ်းၼႆႉ တေလႆႈမူတ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇပေႃးလႄႈ လႆႈယိုတ်ႈထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ။ ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပႆႇတေႃႇယဝ်ႉမူတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31/7/2023 ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၾၢႆႇၸွႆႈႁႅင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ၵႂႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း တေႃႇ Visa ၵၼ်ၼႆႉ တၢင်းၽိတ်းမၼ်း ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း/တေႃႇၽတ်ႉသပွတ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ်မၢင်ၵေႃႉတႃႇတေၵႂႃႇပဵၼ်ႇၽတ်ႉသပွတ်ႇ (ထၢႆႇမႂ်ႇ) ၼၼ်ႉ လႆႈၶိဝ်းၼႂ်းလိူၼ်ထီႉ 6 လိူၼ်ထီႉ 7 လႄႈ လိူၼ်ထီႉ 8 ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတင်းၼမ်။ မၼ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုတ်းတၼ်းယဝ်ႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် တၢမ်းဝၢင်းတေႃႇ Visa ပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ၼႆႉ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်း လႃႈတူၵ်းလိုၼ်းၵၼ်ၼမ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ပႆႇလႆႈတေႃႇ Visa ၵၼ်ၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 3 သႅၼ် ၼႆႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇလၢတ်ႈ။

သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵၢင်(ၼၢႆးၼႃႈ) ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ၸိုင် သင်ပဵၼ်ႇၽတ်ႉသပွတ်ႇ (တေႃႇဢႃယု ၽတ်ႉသပွတ်ႇမႂ်ႇ) တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈၸိုင် 1 ၵေႃႉလႂ် တေသဵင်ႈငိုၼ်း 5,500 ဝၢတ်ႇ – 6,000 ဝၢတ်ႇ။ သင်ယၢႆႉ ၶေႃႈမုလ်းၽတ်ႉ သပွတ်ႇၵဝ်ႇ ၸူးၽတ်ႉသပွတ်ႇမႂ်ႇလႄႈ တေႃႇ Visa တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) တေႃးမေႃးၼႆႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 4,000 ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေသဵင်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 10,000 ဝၢတ်ႇ။

ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 2,700,000 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်တီႈသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း