Tuesday, May 21, 2024

ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇ
Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/01/2023 ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇ ၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး သိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၺ်း ပႆႇပၼ်ပႃးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶႂ်ႈလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တင်းၼမ်။ ပေႃးၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁႃၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။ ၵၢၼ်ၼမ် ၵူၼ်းႁဵတ်းဢေႇ။ လူဝ်ႇ ၼႃႇယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢၼ်တႄႉ ႁဵတ်းလႆႈၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး လႄႈပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇႁိုင်သုတ်းလႆႈ 7 ဝၼ်းၵူၺ်း။ ပေႃးဢႃယုပပ်ႉမူတ်း တၵ်းတေလႆႈမႃးတွၵ်ႇ တေႃႇဢႃယုသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းလႃႈ၊ မိူင်းတီး၊ မိူင်းဝၼ်း၊ ၸေႊၾၢင်၊ မိူင်းမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်သင်။ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း ၸဵမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ၸိူဝ်းမႃးႁႃပီႈၼွင်ႉ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈၶႂၢင်ႉယူႇ 7 ဝၼ်းၵူၺ်း။ ပေႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မူတ်းယဝ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတေႃႇဢႃယုပပ်ႉထႅင်ႈသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ႁေႃႈ ၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းၵႃႈႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ် 150 ယႂၼ် တေႃႇဝၼ်း ၼမ်သုတ်း 200 ယႂၼ်။ သင်ဝႃႈ ၽၵ်းတူမိူင်း ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတႄႉၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းပွတ်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်း တေဢွၼ် ၵၼ် လႆၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်။ ပေႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မီးၼမ်မႃး လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸၢင်ႈတဵၵ်းၵႃႈႁႅင်းၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း