Sunday, October 1, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းၸိုဝ်ႈ Name List ဝႆႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ Name List ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်း၊ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။

 

- Subscription -

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃႈ/ မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ဢွၼ်ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ (Name List) ၵၼ်ဝႆႉ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵွၼ်ႇလိူၼ်သဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႇထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈႁပ်ႉလၢႆးၸိုဝ်ႈ Name List ႁႅင်းၵၢၼ် မႂ်ႇထႅင်ႈတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူင်းဝႆႉ Name List ၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လူင်းဝႆႉ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမႃးလႆႈမူတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈပႃးၽိုၼ်မိူၼ် (ဢဵၵ်ႇၵ သၢၼ်) Name List ၼၼ်ႉ ပႃးၵိုၵ်းတူဝ်ႁဝ်းဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတႄႉ ပႆႇလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ပႆႇမီး ၽတ်ႉသပွတ်ႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းဝႂ်ၽိုၼ်မိူၼ် (ဢဵၵ်ႉၵသၢၼ်) Name List ၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးဝႆႉ ၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်၊ ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ၊ ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) လႄႈ တီႈယူႇ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ။

“ဝႂ် Name List ၼႆႉ မီးၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉလႆႈထိုင် လိူၼ်ၼႃႈ (သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ) 2023 ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ မႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်းမႃးထႅင်ႈၵမ်ႉၵွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ ပိူၼ်ႈပႆႇပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်သင်ၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႅတ်ႈလိူတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပႆႇ ၸႅတ်ႈပၼ်သင်ၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းဝႆႉၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉထွမ်ႇ တၢင်းၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃ ၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်းမႃးဝႃႈ တေလႆႈၶႂၢင်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်) Work Prime ၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၸိူဝ်း ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈတေႁဵတ်းဝႂ်ၵၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႇဝႆႉတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၸႅတ်ႈ လိူတ်ႈ တႃႇ 2 ပီ 4,200 ဝၢတ်ႇ။ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ 2 ပီ 3,800 ဝၢတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ပရႃႊ ၵၼ်ႊထႅင်ႈ 1,000 ဝၢတ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႇဝႆႉၵူၺ်း ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ၾၢႆႇၸတ်း ႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ”- ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် Work Prime ယဝ်ႉၸိုင် တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈ ၽတ်ႉသပွတ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်း တေသဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း