Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သင် ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆႉ  ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ် ၵွၼ်ႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။

ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး
Photo by – ႁႅင်းၵၢၼ်/ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈထႅဝ် တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႆႇမီးဝတ်းဝႂ် သင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ဢွၼ်ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် ၵွၼ်ႇ လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MAP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ် ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ်ဝႆးဝႆး ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ တႃႇတေမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ပိူၼ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၼႆ ပိူၼ်ႈသမ်ႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်း (တေႃႇၼိူင်ႈ) မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈပိုတ်ႇပၼ် တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁိပ်းၼႅတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလူင်း သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈလုမ်းၸတ်း ႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉ ၸၢႆႇသဵင်ႈငိုၼ်းသင် သေဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“တႃႇလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈဝႃႈ တေလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ၵၢၼ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ပိူၼ်ႈပႆႇလၢတ်ႈသင်မႃး။ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းဝၼ်းလႂ် လိူၼ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေသဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး သင်”- ထွင်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ (ပေႃးလီးသတ်း) ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၵၢင်ၶဝ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ် ၼၼ်ႉ  သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၵၢင် ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၸႅင်ႈလႅင်းလီ။ ပေႃးမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵဵပ်းငိုၼ်း ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၸိုင် ႁႂ်ႈမီးသၢၵ်ႈသေႇ(လၵ်းထၢၼ်) ဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်းၶဝ်ဝႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီး ပၼ်ႁႃ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ – ထွင်းၶမ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“ႁႅင်းၵၢၼ် မၢင်ၸိူဝ်း မီးလုၵ်ႈလၢင်း လုၵ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်သင် ဢမ်ႇလႆႈၵိူတ်ႇမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇလူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈတိတ်းတၢမ်း (ၵူၼ်းတိတ်းတၢမ်း) ဝႆႉ သင်ဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ မီးဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉပၼ် ႁင်း ၵူၺ်း တီႈလုမ်း ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈငိုၼ်းသင်သေဝၢတ်ႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဵၵ်ႇၵသၢၼ် ၶွင်ႁဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ လီငၢမ်းသေ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်း တေႃႇဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸုပ်ႈဢၼ်ယဝ်ႉမႃး ( ဢၼ်တူၵ်းလူၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇၶိုၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း